อักษรพิเศษเกาหลี : ㄲㄾㆉㅭ

https://i.postimg.cc/tTQ0DjMy/image.webp

ทั้งหมดอักษรพิเศษเกาหลี

เอ็นทิตซึ่งเป็นอักษรพิเศษในภาษาเกาหลี เป็นรายการที่มีสัญลักษณ์และตัวอักษรพิเศษของภาษาเกาหลีอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับการศึกษาและใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเขียนและสื่อสารภาษาเกาหลี

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter